top of page
Verschuere Francky Advocatenkantoor

Specialisaties van Advocatenkantoor Francky Verschuere

Geroutineerde rechtspraktijk ten dienste van particulieren en bedrijven uit West- en Oost-Vlaanderen in tal van rechtsdomeinen.

Verschuere Francky Advocatenkantoor

Huurrecht

Meester Verschuere is uw raadgever voor alle kwesties die te maken hebben met huren en verhuren. Of het voorwerp daarvan nu een privéwoning of een handelspand is, een bedrijfsgebouw of een perceel landbouwgrond. Hij is eveneens vertrouwd met de bepalingen van de sociale huurmarkt.

Neem contact op voor een volledige dienstverlening van:

 • Woninghuur

 • Handelshuur

 • Landpacht

 • Sociale verhuringen

 • Terbeschikkingstelling van bedrijfspanden

Vastgoedrecht

U kunt bij Advocatenkantoor Francky Verschuere ook terecht voor elke aangelegenheid m.b.t. de koop en verkoop van vastgoed. Het gebeurt dat daar complexe regelgeving bij komt kijken die het eigendomsrecht en gebruik van het bewuste vastgoed precies omschrijft.

Binnen het vastgoedrecht worden onder meer deze zaken behandeld:

 • Koop & verkoop van vastgoed

 • Alle zakelijke rechten

 • Erfdienstbaarheid

 • Recht van overgang (of doorgang)

 • Recht van uitweg

 • Vruchtgebruik

 • Erfpacht

 • ...

Handelsrecht

Het handelsrecht is het domein van handelspraktijken en handelsovereenkomsten in een zeer brede context. Het gaat over engagementen en contracten tussen bedrijven, verkoop van goederen en diensten aan consumenten, vereffening van schulden enz.

Veel voorkomende topics zijn:

 • Commerciële contracten

 • Algemene voorwaarden

 • Vennootschapsbetwistingen

 • Invordering van schulden

 • Achterstallige betalingen

 • Consumentenbescherming

Administratief recht

Onder de noemer van het administratief recht vallen zaken die betrekking hebben op de relatie van overheden en bestuursorganen enerzijds en particulieren en ondernemingen anderzijds. Advocatenkantoor Francky Verschuere is o.a. uw jurist voor aangelegenheden die aanhangig gemaakt zijn bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Vertrouw op de tussenkomst van meester Verschuere:

 • Belangenvermenging

 • Milieugeschillen

 • Onteigeningen

 • Vergunningsbetwistingen

Gemeen strafrecht en Verkeersrecht

Het gemeen strafrecht is het algemeen geldend strafrecht dat van toepassing is op misdrijven vermeld in het Strafwetboek. Denk aan diefstal, belaging, fraude e.a. Sommige misdaden, overtredingen en schadegevallen zijn onderworpen aan specifieke regelgeving. Een voorbeeld daarvan is het verkeersrecht.

huurrecht
vastgoedrecht
Handelsrecht
administratief recht
strafrecht
verkeersrecht

Wordt u geconfronteerd met een geschil dat gerechtelijke implicaties dreigt te krijgen? Wenst u juridisch advies?

Doe een beroep op de expertise en persoonlijke service van Advocatenkantoor Francky Verschuere in Waregem. Maak vandaag nog een afspraak.

bottom of page